365bet 买串子怎么买
公证员查询:
?
?
网站首页 > 办证指南 > 国内民事
?
无/有犯罪记录公证

2018-11-19

                                                                       无/有犯罪记录公证

★应提供的证明材料:
1. 申请人的身份证、户口簿等身份证明材料
2. 由公安机关出具的无/有犯罪记录证明
3. 申请人因故不能亲自来办理公证的,可以委托他人代办。受托人须提供有效委托书及本人身份证件
4. 公证员认为应提供的其他材料

★注意事项:
如申请人已在境外,另须提供护照(含有效签证、出境日期)或境外其他身份证明的复印件。已注销户籍出境的,还须提供原住所地公安机关出具的户籍注销证明。